حریم شخصی کاربران

این وب‌سایت با توجه به ماهیتی که دارد، همواره متکی بر داده‌های جمع‌آوری شده از کاربران خود است. اطلاعات ذکر شده‌ی زیر از جانب کاربران این وب‌سایت، به منظور ارتقاء عملکرد سامانه‌ی «یک سلام» ذخیره و پردازش می‌شوند:

لازم به ذکر است که حق دسترسی هیچ‌کدام‌یک از اطلاعات فوق، در صورت عدم داشتن حکم قانونی معتبر از جانب مراجع قضائی، به شخص و یا شرکت حقیقی یا حقوقی دیگری اعطاء و یا واگذار نخواهد شد.